Når er det vanlig at anlegget bruker tilleggsvarme?