Ekbacken i Tyresö

Hos Tyresöhus går varmen ut gjennom luften og tilbake i søppelsjakten.

100 000-vis av leiligheter i Sverige har behov for renovering og mer energieffektiv oppvarming. Tyresö Bostäder er allerede i gang. Ved å kombinere avtrekksluft og bergvarmepumper, har de klart å redusere kostnadene sine med nærmere 50 %.

Når husene som omfattes av millionprogrammet skal renoveres, er energieffektivisering et av de viktigste spørsmålene. De fleste husene varmes opp med fjernvarme, men i takt med at stadig flere boligeiere ser potensialet i egen luft, gjør stadig flere som i HP Rörs installasjon i Ekbacken i Tyresö.

I forbindelse med renoveringen ble avtrekksluftaggregatene byttet ut, og de nye som ble satt inn, var utstyrt med luft/vann-varmevekslere. Disse utgjør selve energikilden, og det er de som forsyner kuldebæreren med varme. Det oppvarmede vannet føres i rør som er trukket ned i søppelsjakten (som selvsagt ikke kan brukes lenger) til flere NIBE F1330 varmepumper i kjelerommet.

I Tyresö Bostädes boligområde Ekbacken er det totalt 268 leiligheter i treetasjes hus som varmes opp på denne måten.

– Vi har beholdt fjernvarmen som spissvarme, men det spørs om ikke vi skal undersøke om vi kan ha en el-kjele til dette. Fjernvarmeselskapene tar en høyere tariff av oss som har varmepumper, sier Lennart Risberg i Tyresö Bostäder.

På området er det totalt fire sentraler med totalt sju NIBE F1330 på 40 og 60 kW. Dette har gitt en besparelse på nærmere 50 % sammenlignet med den tidligere oppvarmingen.

– Å utnytte avtrekksluften på denne måten er noe stadig flere gjør. Det er en ganske enkel prosess som gir store besparelser, sier Hasse Pohl i HP Rör, som har utført installasjonen.

– Særlig hvis det er mulig å bruke søppelsjakten.

FAKTA

System:

Varme gjenvinnes fra avtrekksluft som ventileres ut. Fra avtrekksluftaggregatene ledes oppvarmet kuldebærer via søppelsjakten til kjelerommet, der den brukes i NIBE varmepumper.

Omfang:

268 leiligheter

Varmepumper:

7 stk. NIBE F1330 (40 kW og 60 kW)

Annet:

Ventilasjonsgjenvinning ved hjelp av luft/vann-batterier i avtrekksluften.

Interessert i tilsvarende løsning?

Interessert i tilsvarende løsning? Vil du ha råd om hvilken varmepumpe du bør velge? Kom i gang i dag – be om gratis befaring!