Mobile header image

Forsikring på varmepumpe - bekymringsfri drift i opptil 18 år

Varmepumpeforsikringen er et nyttig og rimelig tillegg til 5-årig reklamasjonsrett og vanlig eiendomsforsikring. Du får bekymringsfri drift i opptil 18 år.

Gjennom Arctic forsikring kan NIBE tilby deg beskyttelse mot uforutsette skader og eventuelle maskinfeil på din varmepumpe.

Forsikringen omfatter i tillegg til varmepumpen, også originaltilbehør og annet utstyr til varmesystemet, som sirkulasjonspumpe, el-kassett, gulvvarme og radiator, som er kjøpt samtidig gjennom en av våre autoriserte forhandlere som kjøper utstyret fra NIBE-importøren ABK-Qviller AS.

Forsikringen dekker uforutsette skader, også skader som skyldes snøras, lynnedslag og storm.

Du slipper egenandel og aldersfradrag hvis skader på varmepumpen dekkes av eiendomsforsikringen. Dermed får du en forsikring som dekker kjøpsverdien av varmepumpen i hele levetiden.

For skader som ikke dekkes av egen eiendomsforsikring trenger du bare å betale en egenandel på kr 1000,-. Det er ingen fradrag for alder. 

Forsikringen fjerner usikkerhet rundt levetid, og gir deg økt trygghet for at varmepumpe er en lønnsom investering.

Alle NIBE varmepumper installert etter 1. januar 2016 kan registrere varmepumpeforsikring.

Les mer og tegn forsikring på Arctic sine nettsider

Priser på varmepumpeforsikring

Væske-vann varmepumpe Luft-vann varmepumpe Avtrekksvarmepumpe
kr 495,- kr 645,- kr 550,-
Engangskostnad for de første seks årene* Engangskostnad for de første seks årene* Engangskostnad for de første seks årene*
Kan fornyes til og med år 18 Kan fornyes til og med år 16 Kan fornyes til og med år 18

* Fra installasjonsdato. Forsikringen forlenges årlig etter år 6. For utfyllende informasjon, se forsikringsvilkår.

Tegn forsikring på Arctic forsikring sine nettsider

Forsikringen omfatter i tillegg til varmepumpen, også orginaltilbehør, varmtvannsbereder, energibrønn og kollektorsystem i mark, sjø eller brønn ved installasjon av en varmepumpe fra NIBE. Når det kjøpes samtidig med varmepumpen fra NIBE-importøren ABK-Qviller AS, omfatter også forsikringen sirkulasjonspumpe, el-kassett, gulvvarme, radiator/viftekonvektor eller gulvkonvektorer/sirkulasjonspumper.

Merk at forsikringen kun omfatter de delene av anlegget som ble installert i forbindelse med innkjøpet av varmepumpen.

Har du ikke kjøpt varmepumpe enda?

En av våre autoriserte forhandlere vil kunne hjelpe deg med å velge et varmeanlegg som kan forsikres i sin helhet slik beskrevet ovenfor.

Fill out my online form.