Modum kommune

Første driftsår ga en besparelse på hele 746000 kWh.

Modum kommune besluttet i 2010 tiltak for å redusere energibruken til oppvarming og kjøling av rådhuset og kulturhuset. Byggets tidligere varmeanlegg ble satt opp i 1965 og var basert på olje og elektrisk oppvarming. Kjølebehovet som var på mer enn 50 kW, var løst med tradisjonelle aircondition som ble installert i 1994. Det nye anlegget består av 4 stk. NIBE F1330 60 kW væske-vann varmepumper, totalt 240 kW. Varmepumpene henter energi fra 18 energibrønner med 300 meters dybde. Det gamle oljeanlegget fungerer som spisslast og backup. I tillegg til oppvarming benyttes energibrønnene til frikjøling via viftekonvektorer og ventilasjonssystemet, hvilket reduserer energibruken til kjøling av lokaler og serverrom.

Den totale investeringskostnaden for Modum kommune var kr 5 249 969 eks. mva., etter fratrekk med ENOVAs støtte på kr 508 605. Støtten fra ENOVA ble innvilget på bakgrunn av en minimumsbesparelse på 508 605 kWh pr. år. Teknisk sjef i Modum kommune Harald Silseth og daglig leder i Partnerline AS Roy Paulsen, er begge svært fornøyde med at faktisk besparelse første driftsår ligger hele 47 % høyere enn ENOVAs krav. I besparelsen er energibruk i 2012 sammenlignet med et snitt av de tre siste årene før ombygging (2008-2010), hvor det også er tatt hensyn til temperaturkorrigering. Energikostnaden i 2012 var kr 490 000 eks. mva. Til sammenligning var energikostnaden i 2010 på kr 1 200 000 eks. mva., noe som innebærer en reduksjon på hele kr 710 000.

«Det er moro å se de faktiske besparelsene. Dette er et stort prosjekt med en ikke ubetydelig investeringskostnad. Allikevel ser det ut til at tilbakebetalingstiden vil ligge på under 8 år. Tar man med miljøaspektet, er dette en stor suksess på alle måter for Modum kommune» sier Silseth.

Fakta

Type anlegg: Geoenergianlegg/varme og kjøleanlegg

Produkter: 4 stk. NIBE F1330-60

Kommune: Modum

Teknologi: Væske-vann varmepumpe og frikjøling

Nominell kjøleeffekt: 120 kW

Energiklasse: A

Sikkerhet: Eksisterende oljekjele 550 kW

Varmekapasitet: 220 kW

Kjølekapasitet: 200 kW

Kjøleeffekt: 150 kW - frikjøling

Datarom: 30 kW - frikjøling

Energibrønner: 18 stk. 300 meter, totalt 5 400 meter

Turbokollektorer: 2x40mm og samlerør er fylt med 8 000 liter 35 % etanol

Andre opplysninger: 3 stk. Sabiana viftekonvektorer i datarom som er koblet til kuldebærersiden for frikjøling av anlegget.

Oppnådd besparelse i 2012: 746 640 kWh

Hvorfor ble NIBE valgt: Prosjektert løsning av konsulenten var en stor varmepumpe, mens forhandleren sitt forslag innebar 4 stk. væske-vann varmepumper i parallell som gir en høyere COP og årsvarmefaktor, er mer servicevennlig, har lengre levetid og innebærer mindre risiko for driftsstans.

Kundefordeler: Fleksibelt, enkelt og oversiktlig anlegg uten driftsproblemer med høy økonomisk gevinst.

Interessert i tilsvarende løsning?

Interessert i tilsvarende løsning? Vil du ha råd om hvilken varmepumpe du bør velge? Kom i gang i dag – be om gratis befaring!